Använd allmännyttan till det den är till för

Sollentuna kommun har nu i 17 år misshandlat det allmännyttiga och kommunägda Sollentunahem. Ombildningar till lågpris, utförsäljningar till lågpris, en fission av bolaget som överförde drygt 3,2 miljarder kronor från Sollentunahem till andra kommunala bolag med mera, med mera. Listan kan göras längre.

Ett allmännyttigt bostadsbolag är inte till för att vara Bankomat för kommunen.

Bostadsbyggandet i Sollentuna kommun ligger alldeles för lågt, i synnerhet det som Sollentunahem får lov att bygga för den politiska majoriteten.

Kommunen måste ge Sollentunahem fler, och bra, markanvisningar för byggande av hyresrätter, stoppa allt vad ombildningar och utförsäljningar heter, sätta upp ett årligt byggmål för Sollentunahem – samt ge Sollentunahem ett ägartillskott för att rädda upp bolagets ekonomi.

De pengarna finns redan i andra kommunala bolag (och kommer från Sollentunahem ursprungligen), så ett ägartillskott behöver inte belasta den kommunala budgeten. Bara att göra.

De allmännyttiga bostadsbolagen har historiskt skapat balans på hyresbostadsmarknaden, men i samma takt som allmännyttan minskar på grund av ombildningar och utförsäljningar, tar de privata fastighetsägarna över och en mängd nya företeelser har dykt upp. Är det inte av bolagen egeninsatta hyror, så är det vansinnigt dyra upprustningar som höjer hyrorna med ibland 50-60 procent eller olagliga vräkningar och hyreskontrakt.

De allmännyttiga bolagen dominerar inte längre, men de borde återfå den rollen då detta är ett viktigt verktyg för att skapa en bättre och sundare hyresbostadsmarknad. Det kan ske genom att utveckla allmännyttan och låta den växa.

En viktig ingrediens för en sund och balanserad hyresbostadsmarknad, är att hyresförhandlingarna fungerar bra. På senare år har detta fungerat allt sämre, speciellt vad gäller förhandlingarna för 2023. Där tog de privata fastighetsägarna över taktpinnen och ställde de högsta hyreskraven i historien. Många allmännyttiga bostadsbolag följde också tyvärr den linjen, viket gjorde det ännu värre.

2021 tecknande Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta den så kallade trepartsöverenskommelsen, som i korthet är ett avtal om hur hyresförhandlingarna ska gå till och hur kostnader ska beräknas.

Denna idé är bra, men den fungerar inte. Väldigt många bostadsbolag, både allmännyttiga och privata, har helt enkelt struntat i trepartsöverenskommelsen. Ett avtal som inte följs, är ingenting värt.

Här måste parterna ta sig i kragen och styra upp trepartsöverenskommelsen så att den fungerar – och förpliktar. Här behövs egentligen bara ett argument – alla har nytta av en fungerade hyresbostadsmarknad.

Det finns många utvecklingsmöjligheter för hyresbostadsmarknaden – låt oss använda dem och vända trenden från en vilda västernmarknad till en sund, väl fungerande och balanserad sådan.

Uttalande antaget på Hyresgästföreningen Sollentunas årsmöte den 30 mars 2023