Årsmöte - 22/2 kl. 19.00

Välkommen till årsmöte i LH Centrala Edsberg!

Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka Hyresgästföreningens verksamhet. På mötet sammanfattar vi året som gått och pekar ut färdriktning för året som kommer. Vi arbetar för att öka hyresgästernas trygghet, inflytande och gemenskap.

Enligt Hyresgästföreningens stadgar ska årsmöte hållas i de lokala hyresgäst-föreningarna före februari månads utgång. Årsmötet i din lokala förening kommer att hållas

2023-02-22T18:00:00Z

i lokalen på Ribbings väg 89

Mötet kommer att behandla de årsmötesärenden som regleras i stadgarna, bland annat:

  • Verksamhetsberättelse 2022
  • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2022
  • Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2023
  • Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen för 2023, bl.a förhandlingsuppdrag
    Verksamhetsinriktning 2023

Välkommen!

Önskar Styrelsen

Lokala Hyresgästföreningen Centrala Edsberg