Bomöte - 23/11 klockan 18.30 - Samlingslokalen, Ribbings väg 89