Hur man formaterar text med Markdown och BBCode

Det enklaste sättet är förstås att använda verktygsfältet men den är begränsad.

bild

Det finns två sett du kan formatera text, antingen “Markdown” eller “BBCode”.
Textredigeraren är uppdelad i 2 delar, den högra sidan ser du i realtid en förhandsvisning hur texten ser ut när du skriver i den vänstra.

Skapa Rubrik

Om du vill skapa en rubrik skriv “#” framför din Rubriktext, varje “#” en rubriks-nivå där H1 (#) som är den största rubrikstorleken till H6 (######) är den minsta.

Exempel:
Rubrik - H1

Markdown; # Rubrik


Rubrik - H1

Markdown ## Rubrik


Rubrik - H1

Markdown: ### Rubrik


Textformatering

Exempel;

Fet text

Markdown; **Fet text** eller __Fet text__ BBCode: [b]Fet text[/b]


Kursiv text

Markdown; *Kursiv text* eller _Kursiv text_ BBCode: [i]Kursiv text[/i]


Understruken text

BB Code: [u]Understruken text[/u]


Genomstruken

Markdown: ~~Genomstruken~~

Du kan givetvis kombinera ett eller flera format.

Exempel:

Fet text och kursivt

Markdown: ***Fet text och kursivt***


Kursiv text och genomstruken

Markdown: ~~*Kursiv text och genomstruken*~~


Du kan också kombinera Markdown med BBCode

Exempel:

Understruken fet text

Markdown och BBCode: [u]**Understruken fet text**[/u]

Horisontell linje

Exempel:


Markdown: --- BBCode: ***


Skapa tabell

Detta är ett sätt att skapa snygga tabeller.

Exempel:

Kolumn 1 Kolumn 2
Rad 1 Text 1
Rad 2 Text 2

Markdown:
| Kolumn 1 | Kolumn 2 |
| ----------- | ----------- |
| Rad 1 | Text 1 |
| Rad 2 | Text 2 |


Du kan justera texten enligt exemplet nedan.

Exempel:

Kolumn Vänster Kolumn centrerad Kolumn Höger
Text 1 Text 2 Text 3
Text 4 Text 5 Text 6

Markdown:
| Kolumn Vänster | Kolumn centrerad | Kolumn Höger |
| :— | :----: | —: |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 4 | Text 5 | Text 6|


Referenser

Notera: Alla funktioner av Markdown och BBCode som beskrivs i länkarna nedan fungerar inte i Discourse, de som är beskrivna ovan fungerar!