Välkommen till vårt diskussionsforum!

Välkommen till vårt nya diskussionsforum. Tanken är att ha en egen plattform för diskussion med medlemmar, hyresgäster och förtroendevalda.

Vi har smygstartat denna plattform, men den är inte riktigt klar än.

Vi kommer att gå ut med detta forum på Facebook och på vår hemsida när vi är redo.

Välkomna!!!